Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Obowiązek informacyjny RODO.

05/N2018 24 N

Administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Gdynia, e-mail: sekretariat@airport.gdynia.pl
Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 pkt 1 lit. b. - "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy"

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Gdynia, e-mail: sekretariat@airport.gdynia.pl.
2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych
3. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 pkt 1 lit. b. - "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy"
4. Państwa dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także w okresie niezbędnym dla ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umową.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, w przypadku ich niepodania umowa jest nieważna.
7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
11. Administrator nie używa Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.