Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Oświadczenie Spółki w sprawie odstąpienia od umowy z wykonawcą budowy terminala General Aviation

06/N2013 10 N
Autor zdjęcia: Marcin Żurawiecki
Autor zdjęcia: Marcin Żurawiecki

Władze Spółki podjęły decyzję o  odstąpieniu od umowy z wykonawcą budowy terminala General Aviation – firmą Sport Halls Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z uwagi na niemożliwość zakończenia przez wykonawcę prowadzonej inwestycji w ustalonym terminie i brak możliwości porozumienia się Stron w zakresie realizacji przedmiotu umowy. W świetle zaistniałej sytuacji Spółka podejmie stosowne działania zmierzające do wyłonienia nowego wykonawcy, któremu powierzy zadanie dokończenia ww. inwestycji.

Z uwagi na stopień zaawansowania prac, zaistniała sytuacja nie powinna mieć wpływu na przesunięcie terminu uruchomienia lotniska. Pozostałe prace prowadzone na lotnisku wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. W trakcie realizacji znajduje się między innymi budowa bazy paliw, budowa systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych oraz trwa wyposażanie lotniska w specjalistyczne systemy i urządzenia, jak np. cyfrowy system radiowy standardu TETRA, czy dostawa autocystern lotniskowych. Prowadzone jest również postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budynku biurowo-socjalnego dla służb utrzymania lotniska.

Dokładna data rozpoczęcia działalności operacyjnej uzależniona jest od  terminu zakończenia procedury rejestracyjnej lotniska oraz procesu certyfikacji Spółki jako podmiotu zarządzającego lotniskiem. Zakłada się, że uruchomienie lotniska o kodzie referencyjnym "4B"nastąpi w trzecim/czwartym kwartale br., wówczas możliwa stanie się na nim obsługa samolotów lotnictwa ogólnego (General Aviation).