Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Oświadczenie Zarządu Spółki dotyczące komunikatu KE z dnia 11 lutego br. w sprawie decyzji odnośnie pomocy Państwa dla Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

02/N2014 11 N

Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo uważa, że decyzja Komisji Europejskiej jest nieuzasadniona, blokuje możliwość rozwoju samego lotniska jak i całego regionu.

Władze Spółki wspólnie z miastem Gdynia i gminą Kosakowo nadal uznają projekt przebudowy lotniska za rentowny i uzasadniony ekonomicznie. Jednak konieczność zwrotu kwoty dokapitalizowania, uznanej przez Komisję Europejską za niedozwoloną pomoc publiczną, może sprawić, że projekt ten będzie droższy a jego realizacja potrwa dłużej.

Spółka podporządkuje się woli wspólników oraz decyzjom administracyjnym i ewentualnym orzeczeniom sądowym.

Dalsze decyzje w sprawie przyszłości Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo podejmowane będą po otrzymaniu decyzji Komisji Europejskiej wraz z jej uzasadnieniem i zapoznaniem się z nią  przez organa Spółki oraz jej udziałowców. 

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.