Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i poszanowanie dla przyrody

01/N2012 30 N
Widok powalonego drzewa na jednej z posesji ogrodu działkowego
Widok powalonego drzewa na jednej z posesji ogrodu działkowego

Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo prowadzi obecnie proces wycinki drzew, usytuowanych wzdłuż drogi dojazdowej biegnącej od ul. Płk. Dąbka do przyszłego terminala Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Przedsięwzięcie realizowane jest w związku z planowaną inwestycją modernizacji drogi dojazdowej do lotniska, a także z uwagi na zły stan zdrowotny drzewostanu, znajdującego się wzdłuż przebiegu wspomnianej drogi.

Większość z drzew, objętych procesem wycinki posiadało liczne posusze i ubytki kominowe oraz niejednokrotnie miało zachwianą statykę, co bezpośrednio stanowiło zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców oraz ich mienia. Szczególnie narażeni byli w tym przypadku uczestnicy ruchu drogowego w tymi piesi, spośród których znaczą grupę stanowią działkowcy z pobliskiego ogrodu działkowego.

Opinię tą potwierdza Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku, w skład którego okręgu wchodzi wspomniany ogród działkowy. - Podczas silnej wichury, która nawiedziła w nocy z 27 na 28 listopada minionego roku Gdynię na wspomnianym odcinku drogi złamaniu uległy trzy starte lipy, w tym jedna z nich przewróciła się na jedną z posesji naszego ogrodu działkowego – relacjonuje Prezes Smoczyński. -  Na szczęście w tym wypadku, nikt z osób postronnych nie odniósł żadnych obrażeń. W związku z zaistniałą sytuacją zwróciliśmy się z prośbą do inwestora o wycinkę wspomnianych drzew – dodaje Prezes Smoczyński-.

Prace wycinkowe prowadzone są przez firmę WT BONSAI Sp. z o.o. z Gdańska. Przypadają one na czas znajdujący się poza okresem lęgowym ptaków, trwającym od kwietnia do lipca każdego roku. Prace realizowane są w oparciu o decyzje Starosty Puckiego oraz Wójta Gminy Kosakowo, które zobowiązują Spółkę Port Lotniczy do przeprowadzenia w ramach działań kompensacyjnych nasadzeń zastępczych na terenie Gminy Kosakowo. Działania takie wpisują się w przyjętą misję Spółki, dotyczącą pełnego poszanowania dla środowiska naturalnego na etapie realizacji inwestycji budowy lotniska cywilnego oraz w czasie późniejszej jego eksploatacji.

W trosce o ochrony zasobów naturalnych w tym gatunków roślin, podlegających ochronie przyrodniczej - Spółka przeprowadziła między innymi proces metaplantacji chronionego storczyka - kruszczyka szerokolistnego, którego występowanie w liczbie około 900 egzemplarzy stwierdzono w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie lotniska, w miejscu planowanej budowy terminala oraz budynku lotniskowej straży pożarnej. Proces ten polegał na przeniesieniu roślin na nowe, niezagrożone miejsce, umożliwiające czynną ochronę tego gatunku. Opisane działania wymagały konsultacji i pozwoleń uzyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i były prowadzone w ścisłej współpracy z Katedrą Taksonomii  Roślin  i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. Pomocy w tym przedsięwzięciu udzieliło również Nadleśnictwo Gdańsk, na tereny którego przeniesiono część storczyków – w obręb Leśnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie. Pozostałe osobniki kruszczyka szerokolistnego zostały wprowadzone na odpowiednie siedliska dla lasów okalających tereny powstającego Portu Lotniczego. Ponadto w lipcu i sierpniu minionego roku miał miejsce monitoring przesadzonych roślin, polegający na przeprowadzeniu ich inwentaryzacji i dokładnych pomiarów.  Działania te miały na celu zbadanie, czy obie populacje, zarówno na terenie Marszewa jak i Portu Lotniczego, przystosowały się do nowych warunków siedliskowych. Monitoring storczyków prowadzony będzie jeszcze przez następne dwa lata a sprawozdania z przeprowadzonych prac będą przekazywane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Poniżej  prezentowane są zdjęcia obrazujące zły stan zdrowotny drzewostanu (posusze i zaburzenie statyki) a także przedstawiające powalone na jedną z posesji ogrodu działkowego drzewo z gatunku lip.