Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Aktualności

06/N2013 10 N

Zarząd Spółki ogłasza ponownie przetarg na budowę budynku biurowo-socjalnego dla służb utrzymania lotniska. Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania znaleźć można w zakładce BIP - roboty budowlane

 

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

 

06/N2013 10 N

Władze Spółki podjęły decyzję o  odstąpieniu od umowy z wykonawcą budowy terminala General Aviation – firmą Sport Halls Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z uwagi na niemożliwość zakończenia przez wykonawcę prowadzonej inwestycji w ustalonym terminie i brak możliwości porozumienia się Stron w zakresie realizacji przedmiotu umowy. W świetle zaistniałej sytuacji Spółka podejmie stosowne działania zmierzające do wyłonienia nowego wykonawcy, któremu powierzy zadanie dokończenia ww. inwestycji.

05/N2013 24 N

Zarząd Spółki ogłasza przetarg na budowę budynku biurowo-socjalnego dla służb utrzymania lotniska. Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania znaleźć można w zakładce BIP - roboty budowlane.

 

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.