Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Archiwum

07/N2014 16 N

Due to the numerous inquiries regarding the possibility of landing at Gdynia-Kosakowo, we would like to inform that Air Port Gdynia-Kosakowo is not yet registered in the registry of civil airports, therefore is not in position to accept any aircrafts.
Everyone interested in the possibility...

03/N2014 13 N

Zarząd Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa złożył w dniu 12 marca 2014 r. w imieniu Spółki do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych  wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. 

03/N2014 10 N

Władze Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo  po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie lotniska w Gdyni-Kosakowie uznały za konieczne jej zaskarżenie. Skarga zostanie wniesiona do Sądu w Luksemburgu, który jest właściwy w tej sprawie. Pełna treść komunikatu dostępna jest pod niniejszym linkiem.

02/N2014 11 N

Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo uważa, że decyzja Komisji Europejskiej jest nieuzasadniona, blokuje możliwość rozwoju samego lotniska jak i całego regionu.

Władze Spółki wspólnie z miastem Gdynia i gminą Kosakowo nadal uznają projekt przebudowy lotniska za rentowny i uzasadniony ekonomicznie. Jednak konieczność zwrotu kwoty dokapitalizowania, uznanej przez Komisję Europejską za niedozwoloną pomoc publiczną, może sprawić, że projekt ten będzie droższy a jego realizacja potrwa dłużej.

Spółka podporządkuje się woli wspólników oraz decyzjom administracyjnym i ewentualnym orzeczeniom sądowym.

Dalsze decyzje w sprawie przyszłości Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo podejmowane będą po otrzymaniu decyzji Komisji Europejskiej wraz z jej uzasadnieniem i zapoznaniem się z nią  przez organa Spółki oraz jej udziałowców. 

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.