Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Archiwum

03/N2014 10 N

Władze Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo  po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie lotniska w Gdyni-Kosakowie uznały za konieczne jej zaskarżenie. Skarga zostanie wniesiona do Sądu w Luksemburgu, który jest właściwy w tej sprawie. Pełna treść komunikatu dostępna jest pod niniejszym linkiem.

02/N2014 11 N

Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo uważa, że decyzja Komisji Europejskiej jest nieuzasadniona, blokuje możliwość rozwoju samego lotniska jak i całego regionu.

Władze Spółki wspólnie z miastem Gdynia i gminą Kosakowo nadal uznają projekt przebudowy lotniska za rentowny i uzasadniony ekonomicznie. Jednak konieczność zwrotu kwoty dokapitalizowania, uznanej przez Komisję Europejską za niedozwoloną pomoc publiczną, może sprawić, że projekt ten będzie droższy a jego realizacja potrwa dłużej.

Spółka podporządkuje się woli wspólników oraz decyzjom administracyjnym i ewentualnym orzeczeniom sądowym.

Dalsze decyzje w sprawie przyszłości Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo podejmowane będą po otrzymaniu decyzji Komisji Europejskiej wraz z jej uzasadnieniem i zapoznaniem się z nią  przez organa Spółki oraz jej udziałowców. 

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

02/N2014 06 N

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek wydał oświadczenie w którym odniósł się merytorycznie do artykułu opublikowanego w Gazecie Wyborczej Trójmiasto w dniu 04 lutego, w którym poruszony został temat lotniska w Gdyni-Kosakowie. Treść oświadczenia dostępna jest pod niniejszym linkiem.

02/N2014 04 N

W związku z toczącym się postępowaniem przed Komisją Europejską w sprawie udzielonego przez Miasto Gdynia wsparcia dla projektu uruchomienia cywilnego lotniska w Gdyni-Kosakowie, Prezydent Miasta Gdyni - Pan Wojciech Szczurek wystosował list otwarty do polskich polityków i dziennikarzy. Treść listu dostępna jest pod niniejszym linkiem.