Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Archiwum

07/N2013 03 N

Dzisiaj na lotnisku Gdynia-Kosakowo (Gdynia-Oksywie) - jak co roku rusza  Heineken Open’er Festival, wielkie wydarzenie muzyczne - znane nie tylko w kraju - ale całej Europie, od dwunastu lat trwale związane z Gdynią a od siedmiu - również blisko kojarzone z gminą Kosakowo, na terenie której zlokalizowane jest w przeważającej części lotnisko.

06/N2013 11 N

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony Mediów, dotyczącymi sprawy odstąpienia od umowy z generalnym wykonawcą budowy terminala General Aviation - informujemy, że Spółka w niniejszej sprawie wydała w dniu 10 czerwca br. stosowne oświadczenie, którego treść opublikowana została na stronie internetowej lotniska.

Ze względu na fakt, że sprawa najprawdopodobniej znajdzie swój finał w sądzie, Spółka powstrzymuje się od dalszego jej komentowania i nie zamierza za pośrednictwem Mediów prowadzić polemiki z byłym wykonawcą na temat tego, czyje racje są słuszne w powstałym między Stronami sporze, a tym samym odnosić się do cytowanych na łamach prasy wypowiedzi Prezesa firmy Sport Halls na temat powodów odstąpienia od umowy.

06/N2013 10 N

Władze Spółki podjęły decyzję o  odstąpieniu od umowy z wykonawcą budowy terminala General Aviation – firmą Sport Halls Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z uwagi na niemożliwość zakończenia przez wykonawcę prowadzonej inwestycji w ustalonym terminie i brak możliwości porozumienia się Stron w zakresie realizacji przedmiotu umowy. W świetle zaistniałej sytuacji Spółka podejmie stosowne działania zmierzające do wyłonienia nowego wykonawcy, któremu powierzy zadanie dokończenia ww. inwestycji.

06/N2013 10 N

Zarząd Spółki ogłasza ponownie przetarg na budowę budynku biurowo-socjalnego dla służb utrzymania lotniska. Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania znaleźć można w zakładce BIP - roboty budowlane

 

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.