Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Archiwum

03/N2013 28 N

Zarząd Spółki informuje o wszczęciu postępowania przetargowego w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania znajdują się w zakładce Zamówienia publiczne dostawy na stronie Biuletynu Inforfmacji Publicznej oraz w zakładce Przetargi na stronie internetowej Spółki.
 

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

03/N2013 06 N

Zarząd Spółki ogłasza przetarg na dostawę, montaż oraz uruchomienie cyfrowego systemu radiowego standardu TETRA.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania znaleźć można w zakładce BIP - dostawy.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

02/N2013 21 N

Uprzejmie informujemy o zmianie adresu biura Zarządu Spółki.

Biuro zlokalizowane jest w budynku admnistracyjnym na terenie cywilnej części lotniska Oksywie.

Nowy adres biura:

ul. Gen. W. Andersa 2A

81-198 Pogórze

Dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt.

Dojazd do nowej siedziby biura Zarządu Spółki - od  ul. Płk. Dąbka przez nowo utworzoną ul. Gen W. Andersa.

Po wjeździe na teren lotniska dojazd do budynku jest odpowiednio oznakowany.

02/N2013 12 N

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:
Dyrektor ds. obsługi naziemnej i bezpieczeństwa Portu Lotniczego

Kluczowe zadania:

1. Prowadzenie eksploatacji lotniska w sposób zapewniający bezpieczeństwo lotów oraz sprawność obsługi użytkowników lotniska;
2. Utrzymywanie lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym warunkom technicznym określonym przez właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do rejestru lotnisk;
3. Zapewnienie organom administracji lotniczej i administracji państwowej wykonującym czynności służbowe na lotnisku warunki niezbędne do wykonywania tych czynności;
4. Zorganizowanie i utrzymanie systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska;
5. Koordynacja pracy lokalnego zespołu do spraw bezpieczeństwa lotniskowego;
6. Zapewnienie dostarczania informacji meteorologicznej dla potrzeb użytkowników lotniska;
7. Nadzorowanie funkcjonowania służby ochrony lotniska.

Zakres obowiązków:

1. Ścisłe przestrzeganie przepisów prawa lotniczego oraz przepisów szczegółowych regulujących funkcjonowanie lotnisk użytku publicznego;
2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych;
3. Zapewnienie wykorzystywania lotniska zgodnie z jego przeznaczeniem;
4. Współpraca i współdziałanie z Wojskowym Użytkownikiem Lotniska w zakresie eksploatacji i remontów infrastruktury lotniczej oraz procedur bezpieczeństwa portu lotniczego;
5. Współuczestniczenie w opracowaniu planów rozbudowy infrastruktury lotniskowej;
6. Prowadzenie eksploatacji lotniska w sposób zapewniający ciągłość ruchu lotniczego;
7. Koordynowanie opracowywania rozwiązań dotyczących funkcjonowania infrastruktury portu lotniczego zgodnie z regulacjami z dziedziny ochrony lotnictwa cywilnego;
8. Współdziałanie z agentem(i) handlingowym oraz paliwowym;
9. Opracowywanie i realizowanie zasad współpracy zarządzającego lotniskiem z przewoźnikami, innymi podmiotami prowadzącymi lotniczą działalność gospodarczą, służbami ochrony funkcjonującymi na lotnisku, wojskowym użytkownikiem lotniska w zakresie realizowanych przedsięwzięć z dziedziny ochrony lotnictwa cywilnego;
10. Nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska;
11. Zapewnienie udostępniania użytkownikom lotniska informacji zawartych w instrukcji operacyjnej lotniska.

Wymagania:

1. Wykształcenie - wyższe techniczne/logistyka lub z zakresu bezpieczeństwa;
2. Kilkuletnie doświadczenie w zakresie eksploatacji infrastruktury technicznej (pożądane w zakresie eksploatacji lotnisk);
3. Umiejętność organizacji pracy oraz kierowania dużym zespołem ludzkim;
4. Umiejętność budowania autorytetu i zaufania z pracownikami, partnerami biznesowymi i klientami;
5. Asertywność oraz wysokie wartości interpersonalne;
6. Bardzo dobra znajomość przepisów regulujących zasady eksploatacji sprzętu i infrastruktury technicznej;
7. Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i planistyczne;
8. Znajomość procedur z zakresu zamówień publicznych;
9. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
10. Czynne prawo jazdy

Wymagane dokumenty:

1. CV z aktualnym zdjęciem
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie o niekaralności

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) do dnia 26 lutego 2013 r. na adres:
e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl
z dopiskiem „Dyrektor ds. obsługi naziemnej i bezpieczeństwa"
Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).