Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Port Lotniczy Gdynia Kosakowo

12/N2009 23 N

Plan przekształcenia lotniska wojskowego Babie Doły w lotnisko cywilno wojskowe Gdynia Kosakowo powstał przy współudziale gmin Gdynia i Kosakowo. Ministerstwo Infrastruktury przekazało lotnisko samorządom w użyczenie na okres co najmniej 30 lat. Lotnisko zostało wpisane na tzw. listę Master Plan, dzięki czemu będzie wspierane przez spółkę PL.2012 i zostanie przystosowane do ruchu cywilnego przed EURO 2012. Lotnisko w Kosakowie ma być uzupełnieniem dla portu w Rębiechowie. Planujemy, że w pierwszym etapie rozwoju lotniska lądowałyby tu małe samoloty prywatne General Aviation a w kolejnych etapach samoloty czarterowe oraz tanich linii lotniczych. Natężenie ruchu lotniczego rozkładać się będzie głównie w dzień i w godzinach wieczornych. Równolegle użytkować lotnisko będzie wojsko. Rozbudowa lotniska zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury lotniskowej w tym pasa startowego. Korytarze powietrzne startów i lądowań w stosunku do istniejących nie zmieniają się a optymalizacji wymagają profile lądowań i startów . Ponadto zalecane będzie nie wykonywanie niskich przelotów nad zabudową mieszkaniową i ograniczenia do niezbędnego minimum lotów w nocy (do 5% ogólnej liczby lotów w I etapie rozwoju lotniska). W następnych etapach rozkład lotów będzie uzależniony od wykonania monitoringu poinwestycyjnego oraz faktycznego wpływu ruchu lotniczego na otoczenie. Wyłączając strefę ograniczonego użytkowania hałas nie będzie uciążliwy dla zabudowy mieszkaniowej. Nowo powstającymi elementami będą: terminal, budynek Lotniskowej Straży Pożarnej i Straży Ochrony Lotniska oraz pozostałych służb obsługi lotniska, skład paliw lotniczych , parking, droga dojazdowa od ul. Płk Dąbka. W dalszych etapach rozwoju lotniska planuje się: przystanek kolejowy Kolei Metropolitalnej, hotel, rozbudowę budynku LSP i SOL, dwa hangary do hangarowania i obsługi małych samolotów, terminal Cargo. Końcowym elementem inwestycji będzie zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w zachodniej części terenu portu. Usytuowanie wszystkich inwestycji pozwala na kontynuację imprezy masowej jaką jest Open’er Festival co zostało już uzgodnione pomiędzy Zarządem Portu i organizatorem.

Inwestycja Port Lotniczy Gdynia Kosakowo spowoduje wymierne korzyści:

  • rozwój gmin i regionu,
  • nowe miejsca pracy (oprócz usług przewozowych planuje się również usługi hotelarskie, gastronomiczne, bankowe, ubezpieczeniowe, wynajem samochodów, Klub Lotniczy, logistyka, spedycja, tranzyt, poczta itd.),
  • rozwój infrastruktury gmin (drogi, kolej, przedsiębiorstwa),
  • nowe połączenia lotnicze,
  • rozwój turystyki,
  • powstanie unikalnego w skali kraju portu lotniczego, z dostępem do Wybrzeża Zatoki Gdańskiej, o wyjątkowych walorach widokowych.