Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Lipiec na lotnisku

08/N2011 03 N
Lipiec na lotnisku

Lipiec był dla Spółki kolejnym gorącym miesiącem, okresem wytężonej pracy w którym podjętych zostało wiele ważnych decyzji – mówi Janusz Stateczny - Prezes Zarządu Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. W lipcu zgodnie z wcześniejszym założeniami dokonano wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego na wykonanie dokumentacji technicznej zintegrowanego systemu bezpieczeństwa lotniska.

Zwycięzcą postępowania okazała się z firma DGT Sp. z o.o. ze Straszyna, która zobowiązała się  w cenie 69 987,00 zł brutto zrealizować w ciągu 84 dni niniejsze zlecenie.

Na lotnisku rozpoczęto prace wyburzeniowe schronohangarów. Na tym etapie inwestycji planowana jest rozbiórka 6 schronohangarów. Realizacja prac realizowana jest przez firmę Krisbud ze Słupska i potrwa do połowy września.

W lipcu ogłoszony został także przetarg na usługę w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogrodzenia cywilnej części lotniska Gdynia Oksywie wraz z bramami wjazdowymi. Wyłonienie wykonawcy ma nastąpić do końca sierpnia.

Nie sposób również nie wspomnieć o ukończeniu prac nad przygotowaniem projektów branżowych dla budynku wielofunkcyjnego. Obecnie rozpoczęła się faza opracowania projektu budowlanego dla wspomnianego przedsięwzięcia. Prace z tym związane mają zakończyć się jeszcze w sierpniu, natomiast w lipcu ukończony został  program funkcjonalno użytkowy dla budowy systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych.  Specyfikacja, która powstała, umożliwi w niedługiej perspektywie czasowej ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przedsięwzięcia pod nazwą system świetlnych pomocy nawigacyjnych.

Podsumowując lipiec na lotnisku, nie można pominąć tak ważnego wydarzenia kojarzonego z naszym lotniskiem, jakim był Opene’r Festival. To już X edycja rozpoznawanego w całej Europie letniego festiwalu, która przejdzie do historii za sprawą występu całej plejady gwiazd w tym zespołu Coldplay oraz Prince’a.
Kolejny Opene’r Festival już za rok – ponownie na naszym lotnisku.