Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Październik na lotnisku

11/N2011 03 N
Październik na lotnisku

Październik obfitował w szereg ważnych wydarzeń, związanych z realizacją inwestycji uruchomienia lotniska cywilnego, o czym na bieżąco informowaliśmy w minionym miesiącu na łamach naszej strony - informuje Piotr Szpajer, kierownik ds. marketingu i rozwoju lotniska - pora zatem na ich podsumowanie.

Na początku października nastąpiło przekazanie projektu wykonawczego budynku wielofunkcyjnego przez jego autorów – konsorcjum biur projektowych ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. oraz POLEKO Sp. z o.o.  - do końcowej akceptacji przez Zamawiającego. W budynku swoją siedzibę znajdą między innymi: Lotniskowa Straż Pożarna, wszystkie pozostałe służby działające na lotnisku za wyjątkiem Straży Granicznej (jej siedziba w budynku przewidziana jest w drugim etapie inwestycji) oraz Zarząd portu lotniczego.

Po analizie przekazanej dokumentacji - projekt budynku wielofunkcyjnego został ostatecznie przyjęty przez Spółkę. Obecnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na jego budowę. Termin ten planowany jest jeszcze w listopadzie. Więcej na temat realizacji przedsięwzięcia budowy budynku wielofunkcyjnego znaleźć można tutaj.

W październiku ogłoszono ponadto trzy nowe przetargi: na rozbiórkę schronohangaru nr 8 oraz likwidację wojskowych obiektów ziemnych w formie schronów i wałów ziemnych wraz z odpowiednią niwelacją terenu, na opracowanie dokumentacji projektowej  bazy paliw portu lotniczego i wreszcie najważniejszy i jednocześnie najdłużej oczekiwany przetarg - na budowę terminala General Aviation, którego rozstrzygnięcie wraz z rozpoczęciem prac budowlanych przewidywane jest jeszcze w tym roku. Sczegóły dotyczące realizacji budowy terminala General Aviation znaleźć można tutaj.

Ponadto Spółka zmuszona była w październiku unieważnić i ponownie ogłosić z przyczyn proceduralnych - w związku z nadaniem klauzuli niejawności „zastrzeżone" na dokumentacji geodezyjnej terenu objętego postępowaniem przetargowym przez Zarządcę terenu - dwa toczące się przetargi na: opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia budowy I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego lotniska do terminala General Aviation i budynku wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz odpowiednimi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo oraz przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji budowy płaszczyzny postoju samolotów. Szczegółowe informacje na temat wszystkich aktualnie prowadzonych przetargów znaleźć można w zakładce PRZETARGI na naszej stronie internetowej.

W październiku nastąpiło również rozstrzygnięcie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie systemu świateł nawigacyjnych oraz instalacji elektroenergetycznej na lotnisku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mawilux Sp. z o.o. z Raszyna, z którą Spółka podpisała w dniu 02.11.2011 r. umowę na realizację tego przedsięwzięcia.

Dokonując podsumowania miesiąca na naszym lotnisku - należy jednocześnie podkreślić, że realizowane obecnie działania inwestycyjne przebiegają równolegle do procesu rejestracji lotniska cywilnego.

Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo prowadzi intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentacji operacyjnej lotniska w tym między innymi w zakresie opracowania wszelkich procedur związanych bezpieczeństwem ruchu lotniczego na lotnisku – jak ważne to zagadnienia - mogliśmy przekonać się podczas niedawnego lądowania awaryjnego samolotu Boeing 767 należącego do PLL LOT na lotnisku Chopina w Warszawie.

Podsumowując raz jeszcze miniony miesiąc na naszym lotnisku, należy podkreślić, że zakres planowanych w tym miesiącu prac oraz wszelkich działań formalno-prawnych związanych z realizowaną inwestycją, będzie w listopadzie jeszcze bardziej wzmożony, co jest zrozumiałe w perspektywie planowanego na przyszły rok uruchomienia lotniska.