Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Projekt wykonawczy dla budynku wielofunkcyjnego na ukończeniu

10/N2011 13 N
<p>widok od strony Airside</p>

widok od strony Airside

Opracowanie projektu wykonawczego budynku wielofunkcyjnego weszło w ostatnią fazę. Projekt wykonawczy przygotowany przez wyłonione w drodze przetargu konsorcjum dwóch biur projektowych, ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. oraz POLEKO Sp. z o.o. - został przekazany w miniony piątek inwestorowi - Spółce Port Lotniczy Gdynia Kosakowo.

Obecnie trawa etap końcowej akceptacji przez Zamawiającego szczegółowych rozwiązań w dokumentacji wykonawczej.
Budynek przeznaczony będzie do zabezpieczenia funkcjonowania Lotniskowej Straży Pożarnej oraz stanowić będzie zaplecze biurowo-szkoleniowe i sanitarno-socjalne dla wszystkich służb i operatorów działających na lotnisku cywilnym tj. dla: Służby Celnej, Służby Ochrony Lotniska, Policji, Zarządu Portu Lotniczego, Handlingu, Służby Technicznego Utrzymania Lotniska, Służby Dyżurnego Operacyjnego Portu a w przyszłości również Straży Granicznej (II etap inwestycji).
W budynku zlokalizowane będzie też centrum monitorowania lotniska oraz centrum zarządzania kryzysowego.
Obiekt składać się będzie z 4 kondygnacji o łącznej kubaturze 9901 m³, z przewidywaną rozbudową w II etapie o kolejne 2908 m³.
Budynek odznacza się nowoczesną bryłą, z dużą ilością powierzchni przeszkolonych.
Forma architektoniczna budynku nawiązuje do powstającego w jego pobliżu terminala GA, celem nadania spójnego charakteru projektowanemu zespołowi nowej zabudowy kubaturowej lotniska.
Układ funkcjonalny obiektu jest mocno zindywidualizowany i może podlegać licznym modyfikacjom, w miarę potrzeb wynikających z dalszego rozwoju lotniska.
Zastosowane rozwiązania techniczne budynku umożliwiają elastyczne kształtowanie przestrzeni wewnętrznej oraz ułatwiają ewentualną przyszłą jego rozbudowę. Autorami koncepcji architektonicznej budynku są  arch. Andrzej Zacharski i arch. Tomasz Karcz. 
Niebawem należy spodziewać się ogłoszenia przetargu na wykonawstwo realizacji inwestycji. Wcześniej konieczne było odpowiednie przygotowanie terenu na którym usytuowany zostanie budynek wielofunkcyjny. W tym celu przeprowadzono rozbiórkę znajdujących się na terenie lotniska schronohangarów, których wyburzenie było również niezbędne z uwagi na planowaną budowę terminala GA. Prace te zostały zakończone we wrześniu.