Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Sierpień na lotnisku

09/N2011 02 N
Sierpień na lotnisku

Sierpień to okres, w którym podjęto szereg ważnych decyzji w perspektywie planowanego na przyszły rok uruchomienia lotniska cywilnego na terenie funkcjonującego lotniska wojskowego Gdynia Oksywie - mówi Janusz Stateczny - Prezes Zarządu Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo.

Spółka ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy drogi wraz z rondami i parkingami oraz budowy instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, wodociągowej, sieci ciepłowniczej, kanalizacji teletechnicznej i zagospodarowania zieleni w obrębie obszaru opracowania. Wyłonienie wykonawcy planowane jest w pierwszej połowie września.
Ogłoszono również przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę konstrukcji nawierzchni płaszczyzny postoju samolotów PPS 3 wraz z oświetleniem płaszczyzny postoju, technologią ruchu naziemnego statków powietrznych i pojazdów oraz ruchu pieszych a także oznakowaniem poziomym na istniejącej drodze kołowania DK G i przebudowanej płaszczyźnie postojowej samolotów PPS 3. Spodziewany termin wyboru wykonawcy przewidziany jest również na wrzesień.
W sierpniu nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie zadania ,,Przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej w związku ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej T2642". Zwycięzcą postępowania okazała się firma ELTOR z Tczewa.
Podpisano również umowę z wykonawcą w zakresie opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie ogrodzenia cywilnej części lotniska Gdynia Oksywie wraz z bramami wjazdowymi". Realizację zadania powierzono firmie Nord Investments S.A. z Gdańska.
Na ostatnim etapie znajdują się rozpoczęte w lipcu prace wyburzeniowe budowli schronohangarów. Obecnie trwa usuwanie i proces wywozu z terenu lotniska pozostałego po rozbiórce gruzu. Prace wyburzeniowe były między innymi niezbędne do rozpoczęcia procesu budowy terminala. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na jego wykonawstwo.