Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Praca

 • Elektroenergetyk
  03.10.2013
 • Kierowca - Operator tankowania statków powietrznych
  24.09.2013
 • Dowódca zmiany w Lotniskowej Straży Pożarnej
  10.04.2013
 • Dyżurny punktu alarmowego
  10.04.2013
 • Strażak / ratownik i ratownik - kierowca w Lotniskowej Straży Pożarnej
  10.04.2013
 • Wartownik Straży Ochrony Lotniska
  10.04.2013
 • Dowódca Zmiany Straży Ochrony Lotniska
  10.04.2013
 • Dyrektor ds. obsługi naziemnej i bezpieczeństwa Portu Lotniczego - ponowne ogłoszenie
  12.02.2013
 • Dyrektor ds. finansowych i rozwoju
  23.01.2013
 • Dyrektor ds. obsługi naziemnej i bezpieczeństwa Portu Lotniczego
  23.01.2013
 • Konserwator - Operator sprzętu lotniskowego
  16.01.2013
 • Pracownik wsparcia technicznego IT
  07.11.2012

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Elektroenergetyk

Wymiar etatu: pełny
 

Opis stanowiska:

 • nadzorowanie: sieci SN, nN, stacji transformatorowo-rozdzielczych, agregatów prądotwórczych, systemów zasilania gwarantowanego UPS, wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji świetlnych pomocy nawigacyjnych;
 • utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej ww. urządzeń i systemów;
 • nadzór nad wykonywanymi przeglądami oraz naprawami;
 • współpraca z użytkownikami lotniska.

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne kierunkowe (min. Średnie);
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym profilu;
 • uprawnienia (SEP) elektryczne E i D wraz z pomiarami – (uprawnienia G1);
 • dyspozycje do pracy na wysokości powyżej 3m;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie uprawnień energetycznych G2 w zakresie obsługi, konserwacji i remontów urządzeń przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło w tym. min. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy ponad 50 Kw;
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • bardzo dobre warunki pracy w dużej, dynamicznie rozwijającej się Spółce;
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczeń;
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole i dobre warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym)do dnia  17  października 2013r. wyłącznie na adres:

 e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl  z dopiskiem Elektroenergetyk.

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Niniejszym  oświadczam, że wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo           Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z późn.zm.).”

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Kierowca - Operator tankowania statków powietrznych

 • Wymiar etatu: pełny
 • Miejsce wykonywania pracy: Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Opis stanowiska:

 • kontrolowanie i rejestrowanie w RWCK czynności związanych z tankowaniem, przyjmowaniem produktu, jakości paliwa i konserwacji wyposażenia;
 • tankowanie statków powietrznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami lotniskowymi;
 • tankowanie autocysterny;
 • przygotowywanie  autocysterny  do wyjazdu na płytę lotniska;
 • rozliczanie z przedstawicielami linii lotniczych;
 • utrzymanie właściwej jakości produktu;
 • stosowanie standardów i procedur BHP, OŚ.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie (preferowane techniczne);
 • prawo jazdy kat. B,C;
 • uprawnienia ADR +cysterny;
 • uprawnienia TDT do obsługi urządzeń NO(nalewaki cystern) na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych –cystern;
 • min. 1-roczne doświadczenie w obsłudze i kierowaniu autocystern po drogach publicznych;
 • dyspozycje do pracy na wysokości powyżej 3m;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu Office;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność;
 • sumienność;
 • dokładność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie aktualnego świadectwa operatora tankowania statków powietrznych;
 • znajomość  j. angielskiego.

Ponadto wymagamy:

 • oświadczenia o niekaralności.

Oferujemy:

 • bardzo dobre warunki pracy w dynamicznie rozwijającej się Spółce;
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczeń;
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole i dobre warunki zatrudnienia.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji(CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o niekaralności) do dnia: 11.10.2013 r. wyłącznie na adres:

e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl  z dopiskiem „Kierowca-Operator tankowania statków powietrznych”

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).”

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dowódca zmiany w Lotniskowej Straży Pożarnej

 

Opis stanowiska:

 • Kierowanie zmianą służbową  Lotniskowej Straży Pożarnej;
 • Dowodzenie w akcjach ratowania  zagrożonego życia ludzkiego  w czasie wypadku lotniczego;
 • Dowodzenie i udział w działaniach ratowniczych w trakcie pożarów, miejscowych zagrożeń, katastrof lotniczych, klęsk żywiołowych  i ochrony środowiska;
 • Bieżąca analiza Planu Działania w sytuacjach zagrożeń i Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz uczestnictwo w pracach aktualizacji;
 • Analiza stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru działania LSP;
 • Uczestnictwo w planowaniu i wdrażaniu w jednostce nowoczesnych technik ratownictwa;
 • Dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji sprzętu LSP zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – inżynier pożarnictwa (Szkoła Główna Służby Pożarniczej);
 • minimum 5 letni staż pracy w Państwowej Straży Pożarnej lub Zakładowej Straży Pożarnej na stanowisku dowódczym;
 • obsługa pojazdów pożarniczych;
 • dobra sprawność psychofizyczna;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • czynne prawo jazdy kategorii B, C
 • obsługa komputera i pakietu Office;
 • gotowość do podjęcia pracy w równoważnym systemie czasu pracy;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • czynne prawo jazdy kategorii C+E
 • ukończone szkolenie z ratownictwa medycznego;
 • ukończony kurs w ośrodku szkolenia dla strażaków Lotniskowych Straży Pożarnych;
 • znajomość dodatkowego języka obcego.

Ponadto wymagamy:

 • Oświadczenia o niekaralności

Oferujemy:

 • Bardzo dobre warunki pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • Miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole i dobre warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o niekaralności) do dnia 28.04.2013 r. wyłącznie na adres: 

e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl  z dopiskiem „ Dowódca zmiany  LSP”

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyżurny punktu alarmowego w Lotniskowej Straży Pożarnej

 

Opis stanowiska:

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rejestrowanie zgłoszeń o zdarzeniach wymagających udziału i/lub interwencji LSP;
 • Wspomaganie w akcjach ratowania  zagrożonego życia ludzkiego  w czasie wypadku lotniczego;
 • Wspomaganie i udział w działaniach ratowniczych w trakcie pożarów, miejscowych zagrożeń, katastrof lotniczych, klęsk żywiołowych  i ochrony środowiska;
 • Koordynacja i zabezpieczenie prowadzonych na terenie lotniska prac niebezpiecznych pożarowo;
 • Dysponowanie odwodów PSP i innych służb zgodnie z obowiązują dokumentacją operacyjną;
 • Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji pożarowej, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • Dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji sprzętu LSP zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie pożarnicze;
 • minimum 5 letni staż pracy w Państwowej Straży Pożarnej lub Zakładowej Straży Pożarnej na stanowisku dowódczym lub w punkcie alarmowym, stanowisku kierowania;
 • dobra sprawność psychofizyczna;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • czynne prawo jazdy kategorii B;
 • obsługa komputera i pakietu Office;
 • gotowość do podjęcia pracy w równoważnym systemie czasu pracy;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe - inżynier pożarnictwa (Szkoła Główna Służby Pożarniczej);
 • czynne prawo jazdy kategorii C;
 • ukończone szkolenie z ratownictwa medycznego;
 • ukończony kurs w ośrodku szkolenia dla strażaków Lotniskowych Straży Pożarnych;
 • znajomość dodatkowego języka obcego.

Ponadto wymagamy:

 • Oświadczenia o niekaralności

Oferujemy:

 • Bardzo dobre warunki pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • Miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole i dobre warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o niekaralności)  do dnia 28.04.2013 r. wyłącznie na adres: 

e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl  z dopiskiem „ Dyżurny punku alarmowego LSP”

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Strażaka / ratownika i ratownika – kierowcy w Lotniskowej Straży Pożarnej

 

Opis stanowiska:                                                                                                               

 • Udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych trakcie pożarów, miejscowych zagrożeń, katastrof lotniczych, klęsk żywiołowych  i ochrony środowiska;
 • Zabezpieczenie prowadzonych na terenie lotniska prac niebezpiecznych pożarowo;
 • Dbanie o sprawność techniczną urządzeń gaśniczych;
 • Utrzymywanie w stałej gotowości bojowej sprzętu Lotniskowej Straży Pożarnej w ramach wykonywanych obowiązków;
 • Dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji sprzętu LSP zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • ukończone szkolenie podstawowe pożarnicze  lub ukończona szkoła podoficerska PSP;
 • minimum 4 letni staż pracy w Państwowej Straży Pożarnej lub Zakładowej Straży Pożarnej;
 • ukończone szkolenie podstawowe / uzupełniające strażaka jednostki przeciwpożarowej;
 • podstawowa obsługa pojazdów pożarniczych;
 • dobra sprawność psychofizyczna;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • czynne prawo jazdy kategorii B, C
 • obsługa komputera i pakietu Office;
 • gotowość do podjęcia pracy w równoważnym systemie czasu pracy;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • czynne prawo jazdy kategorii C+E
 • ukończone szkolenie z ratownictwa medycznego;
 • ukończony kurs w ośrodku szkolenia dla strażaków Lotniskowych Straży Pożarnych;
 • znajomość dodatkowego języka obcego.

Ponadto wymagamy:

 • Oświadczenia o niekaralności

Oferujemy:

 • Bardzo dobre warunki pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • Miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole i dobre warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o niekaralności) do dnia 28.04.2013 r. wyłącznie na adres: 

e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl z dopiskiem „ Strażak LSP”

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).

 

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Wartownika Straży Ochrony Lotniska

 

Opis stanowiska:                                                                                                   

 • ochrona obszaru i obiektów lotniska;
 • wykonywanie zadań w zakresie prowadzenie kontroli bezpieczeństwa;
 • kontrola przepustek wydawanych przez zarządzającego lotniskiem;
 • kontrola dostępu do stref zastrzeżonych lotniska;
 • zapobieganie aktom bezprawnej ingerencji i naruszeniom porządku publicznego;
 • udział w realizacji zadań wynikających z przepisów Prawa Lotniczego dotyczących działań w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczeń doraźnych;
 • niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie lotniska oraz zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • licencja pracownika ochrony fizycznej I stopnia wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony;
 • aktualna legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni;
 • staż pracy w zawodzie licencjonowanego pracownika ochrony minimum 1 rok;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość przepisów prawa zawartych w ustawie o ochronie osób i mienia;
 • czynne prawo jazdy kategorii B;
 • gotowość do podjęcia pracy w równoważnym systemie czasu pracy;
 • obsługa komputera i pakietu Office;
 • dyspozycyjność;
 • dobra sprawność psychofizyczna;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • profesjonalizm przy obsłudze pasażerów.

Dodatkowym atutem będzie:

 • licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony;
 • aktualny Certyfikat Operatora Kontroli Bezpieczeństwa;
 • znajomość dodatkowego języka obcego;

Ponadto wymagamy:

 • Oświadczenia o niekaralności

Oferujemy:

 • Bardzo dobre warunki pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • Miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole i dobre warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o niekaralności) do dnia 28.04.2013 r. wyłącznie na adres: 

e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl  z dopiskiem „ Wartownik SOL”

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Dowódca Zmiany Straży Ochrony Lotniska

 

Opis stanowiska:

 • Nadzór, kierowanie i koordynacja pracy podległych pracowników na zmianie;
 • sporządzanie dokumentacji, raportów dotyczących zaistniałych zdarzeń na zmianie; 
 • ochrona obszaru i obiektów lotniska;
 • wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia kontroli bezpieczeństwa;
 • kontrola przepustek wydawanych przez zarządzającego lotniskiem;
 • kontrola dostępu do stref zastrzeżonych lotniska;
 • zapobieganie aktom bezprawnej ingerencji i naruszeniom porządku publicznego;
 • udział w realizacji zadań wynikających z przepisów Prawa Lotniczego dotyczących działań w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczeń doraźnych;
 • niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie lotniska oraz zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony;
 • aktualna legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni;
 • minimum 2 letni staż pracy w zawodzie licencjonowanego pracownika ochrony na stanowisku dowódcy zmiany;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość przepisów prawa zawartych w ustawie o ochronie osób i mienia;
 • czynne prawo jazdy kategorii B;
 • gotowość do podjęcia pracy w równoważnym systemie czasu pracy;
 • dyspozycyjność;
 • dobra sprawność psychofizyczna;
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • profesjonalizm przy obsłudze pasażerów.

Dodatkowym atutem będzie:

 • aktualny Certyfikat Operatora Kontroli Bezpieczeństwa;
 • wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa;
 • znajomość dodatkowego języka obcego;
 • znajomość przepisów Prawa Lotniczego.

Ponadto wymagamy:

 • Oświadczenia o niekaralności.

Oferujemy:

 • Bardzo dobre warunki pracy dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • Miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole i dobre warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o niekaralności) do dnia 28.04.2013 r. wyłącznie na adres: 

e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl   z dopiskiem „ Dowódca zmiany SOL”

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:
Dyrektor ds. obsługi naziemnej i bezpieczeństwa Portu Lotniczego

Kluczowe zadania:

1. Prowadzenie eksploatacji lotniska w sposób zapewniający bezpieczeństwo lotów oraz sprawność obsługi użytkowników lotniska;
2. Utrzymywanie lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym warunkom technicznym określonym przez właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do rejestru lotnisk;
3. Zapewnienie organom administracji lotniczej i administracji państwowej wykonującym czynności służbowe na lotnisku warunki niezbędne do wykonywania tych czynności;
4. Zorganizowanie i utrzymanie systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska;
5. Koordynacja pracy lokalnego zespołu do spraw bezpieczeństwa lotniskowego;
6. Zapewnienie dostarczania informacji meteorologicznej dla potrzeb użytkowników lotniska;
7. Nadzorowanie funkcjonowania służby ochrony lotniska.

Zakres obowiązków:

1. Ścisłe przestrzeganie przepisów prawa lotniczego oraz przepisów szczegółowych regulujących funkcjonowanie lotnisk użytku publicznego;
2. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych;
3. Zapewnienie wykorzystywania lotniska zgodnie z jego przeznaczeniem;
4. Współpraca i współdziałanie z Wojskowym Użytkownikiem Lotniska w zakresie eksploatacji i remontów infrastruktury lotniczej oraz procedur bezpieczeństwa portu lotniczego;
5. Współuczestniczenie w opracowaniu planów rozbudowy infrastruktury lotniskowej;
6. Prowadzenie eksploatacji lotniska w sposób zapewniający ciągłość ruchu lotniczego;
7. Koordynowanie opracowywania rozwiązań dotyczących funkcjonowania infrastruktury portu lotniczego zgodnie z regulacjami z dziedziny ochrony lotnictwa cywilnego;
8. Współdziałanie z agentem(i) handlingowym oraz paliwowym;
9. Opracowywanie i realizowanie zasad współpracy zarządzającego lotniskiem z przewoźnikami, innymi podmiotami prowadzącymi lotniczą działalność gospodarczą, służbami ochrony funkcjonującymi na lotnisku, wojskowym użytkownikiem lotniska w zakresie realizowanych przedsięwzięć z dziedziny ochrony lotnictwa cywilnego;
10. Nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska;
11. Zapewnienie udostępniania użytkownikom lotniska informacji zawartych w instrukcji operacyjnej lotniska.

Wymagania:

1. Wykształcenie - wyższe techniczne/logistyka lub z zakresu bezpieczeństwa;
2. Kilkuletnie doświadczenie w zakresie eksploatacji infrastruktury technicznej (pożądane w zakresie eksploatacji lotnisk);
3. Umiejętność organizacji pracy oraz kierowania dużym zespołem ludzkim;
4. Umiejętność budowania autorytetu i zaufania z pracownikami, partnerami biznesowymi i klientami;
5. Asertywność oraz wysokie wartości interpersonalne;
6. Bardzo dobra znajomość przepisów regulujących zasady eksploatacji sprzętu i infrastruktury technicznej;
7. Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i planistyczne;
8. Znajomość procedur z zakresu zamówień publicznych;
9. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
10. Czynne prawo jazdy

Wymagane dokumenty:

1. CV z aktualnym zdjęciem
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie o niekaralności

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) do dnia 26 lutego 2013 r. na adres:
e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl
z dopiskiem „Dyrektor ds. obsługi naziemnej i bezpieczeństwa"
Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).

 

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Dyrektor ds. finansowych i rozwoju

 

Kluczowe zadania:

 • Aktywny udział w ustalaniu i realizacji polityki finansowej firmy;
 • Tworzenie bieżącej oraz długoterminowej strategii finansowej przedsiębiorstwa;
 • Zarządzanie finansami Spółki;
 • Nadzór finansowy nad inwestycjami Spółki;
 • Wspieranie kluczowych decyzji Zarządu poprzez dostarczanie informacji na temat aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, możliwości zwiększenia efektywności finansowej, planowanych działaniach i prognozach;
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznej.

Zakres obowiązków:

 • Ustalanie i realizacja polityki finansowej firmy;
 • Wspieranie Zarządu w planowaniu inwestycji;
 • Opiniowanie opłacalności inwestycji;
 • Nadzór, koordynacja przygotowanie budżetu; realizacja i kontrola budżetu;
 • Opracowywanie planów i raportów finansowych;
 • Monitoring finansowo-ekonomiczny;
 • Nadzorowanie zgodności procedur finansowych;
 • Analiza rynku finansowego ze szczególnym uwzględnieniem rynku lotniczego;
 • Nadzorowanie rozliczeń z budżetem państwa;
 • Nadzorowanie pracy działu finansowo-księgowego;
 • Współtworzenie i wdrażanie strategii cenowej;
 • Ustalanie celów i  zakresów , oraz nadzór  nad działaniami marketingowymi; 
 • Uczestnictwo w negocjacjach cenowych;
 • Utrzymanie kontaktów biznesowych z klientami firmy;
 • Wyznaczanie kierunku działań innym pracownikom firmy, delegowanie obowiązków i ocena realizacji delegowanych zadań.

Wymagania:

 • Wykształcenie – wyższe:  ekonomiczne z zakresu finansów / zarządzanie (marketing);
 • Kilkuletnie doświadczenie w dziale finansowym firmy na podobnym stanowisku (doświadczenie 5-10 lat) / Preferowane doświadczenie na stanowisku Dyrektora Finansowego ;
 • Umiejętność sporządzania kalkulacji oraz analiz finansowych;
 • Umiejętność kompleksowej kontroli aspektów finansowych inwestycji, w tym kontroli harmonogramów i egzekwowania terminowej realizacji prac;
 • Umiejętność strategicznego myślenia, oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi;
 • Asertywność oraz wysokie wartości interpersonalne;
 • Wykazywanie się niezależnością własnych opinii i sądów, umiejętność współpracy z grupą;
 • Dodatkowe uprawnienie i licencje (np. Ministerstwa finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce);
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych;
 • Bardzo dobra znajomość regulacji prawnych i podatkowych;.
 • Bardzo dobra  znajomość języka angielskiego;
 • Znajomość procedur z zakresu zamówień publicznych;
 • Czynne prawo jazdy;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość przepisów Prawa Lotniczego.

Wymagane dokumenty:

 • CV z aktualnym zdjęciem
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o niekaralności

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) do dnia 6 lutego 2013 r . na adres:

e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl

z dopiskiem „Dyrektor finansowy”

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Dyrektor ds. obsługi naziemnej i bezpieczeństwa Portu Lotniczego

 

Kluczowe zadania:

 • Prowadzenie  eksploatacji lotniska w sposób zapewniający bezpieczeństwo lotów oraz sprawność obsługi użytkowników lotniska;
 • Utrzymywanie  lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym warunkom technicznym określonym przez właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do rejestru lotnisk;
 • Zapewnienie organom administracji lotniczej i administracji państwowej wykonującym czynności służbowe na lotnisku warunki niezbędne do wykonywania tych czynności;
 • Zorganizowanie i utrzymanie systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska;
 • Koordynacja  pracy lokalnego zespołu do spraw bezpieczeństwa lotniskowego;
 • Zapewnienie dostarczania informacji meteorologicznej dla potrzeb użytkowników lotniska;
 • Nadzorowanie funkcjonowania  służby ochrony lotniska.

Zakres obowiązków:

 • Ścisłe przestrzeganie przepisów prawa lotniczego oraz przepisów szczegółowych  regulujących funkcjonowanie lotnisk użytku publicznego;
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych;
 • Zapewnienie wykorzystywania  lotniska zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • Współpraca i współdziałanie z Wojskowym  Użytkownikiem Lotniska w zakresie eksploatacji  i remontów  infrastruktury lotniczej oraz  procedur bezpieczeństwa portu lotniczego;
 • Współuczestniczenie w opracowaniu planów rozbudowy infrastruktury lotniskowej;
 • Prowadzenie  eksploatacji lotniska w sposób zapewniający ciągłość ruchu lotniczego;
 • Koordynowanie opracowywania rozwiązań dotyczących funkcjonowania infrastruktury portu lotniczego zgodnie z regulacjami z dziedziny ochrony lotnictwa cywilnego;
 • Współdziałanie z agentem(i) handlingowym oraz paliwowym;
 • Opracowywanie i realizowanie zasad współpracy zarządzającego lotniskiem z przewoźnikami, innymi podmiotami prowadzącymi lotniczą działalność gospodarczą, służbami ochrony funkcjonującymi na lotnisku, wojskowym użytkownikiem lotniska w zakresie realizowanych przedsięwzięć z dziedziny ochrony lotnictwa cywilnego;
 • Nadzorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska;
 • Zapewnienie udostępniania użytkownikom lotniska informacji zawartych w instrukcji operacyjnej lotniska.

Wymagania:

 • Wykształcenie – wyższe techniczne/logistyka lub z zakresu bezpieczeństwa
 • Kilkuletnie doświadczenie w zakresie eksploatacji infrastruktury technicznej (pożądane w zakresie eksploatacji lotnisk);
 • Umiejętność  organizacji pracy oraz kierowania dużym zespołem ludzkim;
 • Umiejętność budowania autorytetu i zaufania z pracownikami, partnerami biznesowymi i klientami;
 • Asertywność  oraz wysokie wartości interpersonalne;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów regulujących zasady eksploatacji sprzętu i infrastruktury technicznej;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i planistyczne;
 • Znajomość procedur z zakresu zamówień publicznych;
 • Bardzo dobra  znajomość języka angielskiego;
 • Czynne prawo jazdy

Wymagane dokumenty:

 • CV z aktualnym zdjęciem
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o niekaralności

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) do dnia 6 lutego 2013 r . na adres:

e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl

z dopiskiem „Dyrektor ds. obsługi naziemnej i bezpieczeństwa”

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).

 

 

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Konserwator - Operator sprzętu lotniskowego.

Opis stanowiska:

 • utrzymywanie w stałej sprawności sieci i urządzeń wod-kan. oraz c.o w obiektach,
 • bieżąca eksploatacja, konserwacja, przeglądy oraz remonty instalacji i urządzeń technicznych w budynkach,
 • obsługa sprzętu lotniskowego,
 • branie czynnego udziału w odśnieżaniu nawierzchni lotniskowych w charakterze operatora sprzętu,
 • uczestnictwo w pracach porządkowych w obiektach i na terenie lotniska.
 • współpraca z użytkownikami lotniska;

Wymagania:

 • min. 2-letnie doświadczenie w zakresie utrzymania i eksploatacji sieci i urządzeń wod-kan oraz c.o,
 • posiadanie uprawnień energetycznych G2 w zakresie obsługi, konserwacji i remontów urządzeń przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło w tym. min. urządzenia wentylacji, klimatyzacji
  i chłodnicze do 50 kW,
 • wykształcenie techniczne kierunkowe min. średnie;
 • dyspozycje do pracy na wys. powyżej 3m;
 • samodzielność;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietu office;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym;
 • prawo jazdy kat. B, C;
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w zakresie wykonywania prac ogólnobudowlanych.

Dodatkowo wymagamy oświadczenia o:

 • niekaralności.

Oferujemy:

 • bardzo dobre warunki pracy w dużej, dynamicznie rozwijającej się Spółce, 
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczeń w prężnie rozwijającej się, a zarazem stabilnej firmie,
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole i dobre warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) do dnia 23.01.2013r. na adres:

e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl

z dopiskiem Praca: Konserwator-Operatorlub osobiście w siedzibie Spółki :

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 18
81-378 Gdynia

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy.  Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).

Port Lotniczy Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. zatrudni osobę na stanowisku Pracownik wsparcia technicznego IT.

Opis stanowiska:

 • Pomoc w administracji urządzeniami sieciowymi LAN/WAN
 • Pomoc przy administracji serwerami, centralą telefoniczną i systemami bezpieczeństwa
 • Utrzymanie ciągłości pracy systemów
 • Udzielanie bieżącego wsparcia użytkownikom systemów
 • Prowadzenie szkoleń
 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej poprzez:
  - planowanie,
  - instalowanie oprogramowania i nadzór nad jego poprawnym funkcjonowaniem,
  - usuwanie awarii sieci i sprzętu IT,
  - monitoring sieci i analizę zagrożeń,
  - kontrolę pracy komputerów i urządzeń z nimi powiązanych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym,
 • Min. 3 letnie doświadczenie w zakresie administracji  systemem operacyjnym Linux, Windows oraz urządzeniami sieciowymi (przewodowymi i bezprzewodowymi) wraz z siecią LAN
 • Umiejętność serwisowania komputerów i sprzętu biurowego
 • Kompetencje poświadczone certyfikatami (szkolenia, egzaminy)
 • Znajomość języka angielskiego  na poziomie dobrym
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność, inicjatywa i wysokie zaangażowanie
 • Zdolność podejmowania decyzji w ramach przyznanych kompetencji
 • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość z zakresu administracji i utrzymania:
  -  central telefonicznych
  -  systemów bezpieczeństwa (CCTV, ACC i I&HAS)
  -  radiowych systemów bezprzewodowych

Ponadto wymagamy:

 • Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 
 • Oświadczenia o niekaralności 

Oferujemy:

 • Bardzo dobre warunki pracy w dużej, dynamicznie rozwijającej się i stabilnej firmie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole i dobre warunki zatrudnienia

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) do dnia 22.11.2012 r. na adres: 

e-mail: sekretariat@airport.gdynia.pl

z dopiskiem „Pracownik wsparcia technicznego IT”

lub złożenie aplikacji w siedzibie Spółki :

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 18
81-378 Gdynia

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).