Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Dowódca Zmiany Straży Ochrony Lotniska

04/N2013 10 N

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Dowódca Zmiany Straży Ochrony Lotniska

 

Opis stanowiska:

 • Nadzór, kierowanie i koordynacja pracy podległych pracowników na zmianie;
 • sporządzanie dokumentacji, raportów dotyczących zaistniałych zdarzeń na zmianie; 
 • ochrona obszaru i obiektów lotniska;
 • wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia kontroli bezpieczeństwa;
 • kontrola przepustek wydawanych przez zarządzającego lotniskiem;
 • kontrola dostępu do stref zastrzeżonych lotniska;
 • zapobieganie aktom bezprawnej ingerencji i naruszeniom porządku publicznego;
 • udział w realizacji zadań wynikających z przepisów Prawa Lotniczego dotyczących działań w sytuacjach kryzysowych oraz zabezpieczeń doraźnych;
 • niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie lotniska oraz zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia wraz z aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony;
 • aktualna legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni;
 • minimum 2 letni staż pracy w zawodzie licencjonowanego pracownika ochrony na stanowisku dowódcy zmiany;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość przepisów prawa zawartych w ustawie o ochronie osób i mienia;
 • czynne prawo jazdy kategorii B;
 • gotowość do podjęcia pracy w równoważnym systemie czasu pracy;
 • dyspozycyjność;
 • dobra sprawność psychofizyczna;
 • wysoki poziom kultury osobistej
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • profesjonalizm przy obsłudze pasażerów.

Dodatkowym atutem będzie:

 • aktualny Certyfikat Operatora Kontroli Bezpieczeństwa;
 • wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa;
 • znajomość dodatkowego języka obcego;
 • znajomość przepisów Prawa Lotniczego.

Ponadto wymagamy:

 • Oświadczenia o niekaralności.

Oferujemy:

 • Bardzo dobre warunki pracy dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • Miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole i dobre warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o niekaralności) do dnia 28.04.2013 r. wyłącznie na adres: 

e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl   z dopiskiem „ Dowódca zmiany SOL”

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).