Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Dyżurny punktu alarmowego

04/N2013 10 N

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyżurny punktu alarmowego w Lotniskowej Straży Pożarnej

 

Opis stanowiska:

 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rejestrowanie zgłoszeń o zdarzeniach wymagających udziału i/lub interwencji LSP;
 • Wspomaganie w akcjach ratowania  zagrożonego życia ludzkiego  w czasie wypadku lotniczego;
 • Wspomaganie i udział w działaniach ratowniczych w trakcie pożarów, miejscowych zagrożeń, katastrof lotniczych, klęsk żywiołowych  i ochrony środowiska;
 • Koordynacja i zabezpieczenie prowadzonych na terenie lotniska prac niebezpiecznych pożarowo;
 • Dysponowanie odwodów PSP i innych służb zgodnie z obowiązują dokumentacją operacyjną;
 • Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji pożarowej, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń;
 • Dbanie o prawidłowe prowadzenie dokumentacji sprzętu LSP zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie pożarnicze;
 • minimum 5 letni staż pracy w Państwowej Straży Pożarnej lub Zakładowej Straży Pożarnej na stanowisku dowódczym lub w punkcie alarmowym, stanowisku kierowania;
 • dobra sprawność psychofizyczna;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • czynne prawo jazdy kategorii B;
 • obsługa komputera i pakietu Office;
 • gotowość do podjęcia pracy w równoważnym systemie czasu pracy;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe - inżynier pożarnictwa (Szkoła Główna Służby Pożarniczej);
 • czynne prawo jazdy kategorii C;
 • ukończone szkolenie z ratownictwa medycznego;
 • ukończony kurs w ośrodku szkolenia dla strażaków Lotniskowych Straży Pożarnych;
 • znajomość dodatkowego języka obcego.

Ponadto wymagamy:

 • Oświadczenia o niekaralności

Oferujemy:

 • Bardzo dobre warunki pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • Miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole i dobre warunki zatrudnienia.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o niekaralności)  do dnia 28.04.2013 r. wyłącznie na adres: 

e-mail: rekrutacja@airport.gdynia.pl  z dopiskiem „ Dyżurny punku alarmowego LSP”

Informujemy, że dostarczonych dokumentów nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).