Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Press

03/N2014 13 N

Zarząd Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa złożył w dniu 12 marca 2014 r. w imieniu Spółki do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych  wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. 

02/N2014 11 N

Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo uważa, że decyzja Komisji Europejskiej jest nieuzasadniona, blokuje możliwość rozwoju samego lotniska jak i całego regionu.

Władze Spółki wspólnie z miastem Gdynia i gminą Kosakowo nadal uznają projekt przebudowy lotniska za rentowny i uzasadniony ekonomicznie. Jednak konieczność zwrotu kwoty dokapitalizowania, uznanej przez Komisję Europejską za niedozwoloną pomoc publiczną, może sprawić, że projekt ten będzie droższy a jego realizacja potrwa dłużej.

Spółka podporządkuje się woli wspólników oraz decyzjom administracyjnym i ewentualnym orzeczeniom sądowym.

Dalsze decyzje w sprawie przyszłości Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo podejmowane będą po otrzymaniu decyzji Komisji Europejskiej wraz z jej uzasadnieniem i zapoznaniem się z nią  przez organa Spółki oraz jej udziałowców. 

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

06/N2013 11 N

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony Mediów, dotyczącymi sprawy odstąpienia od umowy z generalnym wykonawcą budowy terminala General Aviation - informujemy, że Spółka w niniejszej sprawie wydała w dniu 10 czerwca br. stosowne oświadczenie, którego treść opublikowana została na stronie internetowej lotniska.

Ze względu na fakt, że sprawa najprawdopodobniej znajdzie swój finał w sądzie, Spółka powstrzymuje się od dalszego jej komentowania i nie zamierza za pośrednictwem Mediów prowadzić polemiki z byłym wykonawcą na temat tego, czyje racje są słuszne w powstałym między Stronami sporze, a tym samym odnosić się do cytowanych na łamach prasy wypowiedzi Prezesa firmy Sport Halls na temat powodów odstąpienia od umowy.