Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Press

06/N2013 10 N

Władze Spółki podjęły decyzję o  odstąpieniu od umowy z wykonawcą budowy terminala General Aviation – firmą Sport Halls Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z uwagi na niemożliwość zakończenia przez wykonawcę prowadzonej inwestycji w ustalonym terminie i brak możliwości porozumienia się Stron w zakresie realizacji przedmiotu umowy. W świetle zaistniałej sytuacji Spółka podejmie stosowne działania zmierzające do wyłonienia nowego wykonawcy, któremu powierzy zadanie dokończenia ww. inwestycji.

01/N2012 30 N

Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo prowadzi obecnie proces wycinki drzew, usytuowanych wzdłuż drogi dojazdowej biegnącej od ul. Płk. Dąbka do przyszłego terminala Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Przedsięwzięcie realizowane jest w związku z planowaną inwestycją modernizacji drogi dojazdowej do lotniska, a także z uwagi na zły stan zdrowotny drzewostanu, znajdującego się wzdłuż przebiegu wspomnianej drogi.

01/N2012 10 N

Ostatnie dwa miesiące to okres w którym zapadło wiele kluczowych decyzji oraz podjęto szereg ważnych działań związanych z realizacją inwestycji budowy lotniska cywilnego na terenie istniejącego wojskowego lotniska Oksywie.