Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Archiwum przetargów

 • Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości
  29.01.2013
 • System BHS oraz kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu - dostawa urządzeń wraz z instalacją
  18.12.2012
 • Dostawa urządzeń dla bazy paliw oraz zakładowej stacji paliw
  30.11.2012
 • Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo
  16.11.2012
 • Budowa nawierzchni lotniskowych
  30.10.2012
 • Budowa bazy paliw - I etap
  29.10.2012
 • Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012
  11.10.2012
 • Dostawa i ułożenie łączy światłowodowych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo
  08.10.2012
 • Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo
  01.10.2012
 • Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo
  20.09.2012
 • Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu kontenerowego dla Służb Utrzymania Lotniska
  31.08.2012
 • Remont płaszczyzny postoju samolotów wraz z wymianą szwów technologicznych dróg kołowania
  26.07.2012
 • Nadzór inwestorski nad budową drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przetarg ogłoszony
  03.07.2012
 • Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przetarg ogłoszony
  22.06.2012
 • Zintegrowany system bezpieczeństwa portu lotniczego - przetarg ogłoszony
  19.06.2012
 • Budowa ogrodzenia dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo - przetarg ogłoszony
  15.05.2012
 • Nadzór inwestorski nad budową terminala i budynku wielofunkcyjnego - przetarg ogłoszony
  23.11.2011
 • Przetarg na bazę paliw ponownie ogłoszony
  09.11.2011
 • Przetarg na budynek wielofunkcyjny ogłoszony
  07.11.2011
 • Ruszył przetarg na Terminal GA!
  26.10.2011
 • Baza Paliw dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo
  25.10.2011
 • Rozbiórka schronohangaru - przetarg
  21.10.2011
 • Postępowania przetargowe - ponowne ogłoszenie
  14.10.2011
 • Wyniki postępowań przetargowych
  12.10.2011
 • Zaprojektuj i wybuduj system świateł, znaków pionowych i instalację elektroenergetyczną
  15.09.2011
 • Zapraszamy do udziału w postępowaniach przetargowych!
  16.08.2011
 • Zaprojektuj system bezpieczeństwa lotniska!
  11.05.2011
 • Informacje przetargowe dotyczące schronohangarów
  09.05.2011
 • Kolejny przetarg na lotnisku
  21.04.2011
 • Przetarg Budynek Wielofunkcyjny
  11.02.2011
 • Budowa Terminala GA – komunikat
  06.11.2010
 • Konkurs - Budowa Terminala GA
  18.10.2010
 • Przetarg na plan generalny lotniska (Master Plan) ogłoszony
  03.09.2009

Zarząd Spółki ogłasza przetarg na usługę sprzątania i utrzymania czystości dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania znaleźć można pod niniejszym linkiem oraz w zakładce BIP - usługi

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

 

Zarząd Spółki ogłasza przetarg na dostawę urządzeń wraz z instalacją systemu obsługi bagaży (BHS) oraz systemu kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania znaleźć można pod niniejszym linkiem oraz w zakładce BIP - dostawy.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

 

Zarząd Spółki ogłasza przetarg na dostawę urządzeń dla bazy paliw oraz zakładowej stacji paliw na potrzeby portu lotniczego Gdynia-Kosakowo.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znaleźć można pod niniejszym linkiem oraz w zakładce BIP - dostawy.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Zarząd Spółki ogłasza przetarg na na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania  znaleźć można w zakładce BIP w zamówieniach publicznych, dostawy.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Zarząd Spółki informuje o ogłoszeniu postępowania przetargowego w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji  projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa nawierzchni lotniskowych".

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania  znaleźć można w zakładce BIP w zamówieniach publicznych, usługi.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z  o. o.

 

Zapraszam do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy bazy paliw dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo w ramach I etapu realizacji niniejszej inwestycji.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania  znaleźć można w zakładce BIP w zamówieniach publicznych, roboty budowlane.

 

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z  o. o.

 

Zapraszam do udziału w postępowaniu przetargowym w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania znaleźć można tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych, usługi.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z  o. o.

 

Dostawa i ułożenie łączy światłowodowych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Zapraszam do udziału w postępowaniu przetargowym w którego zakres wchodzi dostawa i ułożenie wewnętrznego szkieletu sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo, składającej się z zewnętrznej i wewnętrznej światłowodowej i miedzianej telekomunikacyjnej sieci kablowej.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania  znaleźć można tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych, dostawy.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z  o. o.

 

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Zapraszam do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń aktywnych dla potrzeb Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych, dostawy.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z  o. o.

 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Zapraszam do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym świadczenia usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych, usługi.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z  o. o.

 

Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu kontenerowego dla Służb Utrzymania Lotniska

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej oraz dostawy wraz z montażem i posadowieniem fabrycznie nowego obiektu kontenerowego przeznacoznego dla Służb Utrzymania Lotniska Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach rozbudowy infrastruktury towarzyszącej lotniska.

 

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych – roboty budowlane.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o.

 

Remont płaszczyzny postoju samolotów wraz z wymianą szwów technologicznych dróg kołowania

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym remontu płaszczyzny postoju samolotów wraz z wymianą szwów technologicznych dróg kołowania.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych – roboty budowlane.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o.

 

Nadzór inwestorski nad budową drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przetarg ogłoszony

Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo informuje o wszczęciu procedury przetargowej dotyczącej nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji  oraz obowiązującego w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych w zakresie budowy drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowy instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.
 

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP  w zamówieniach publicznych – usługi.
 
Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przetarg ogłoszony

Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowy instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.
 

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP  w zamówieniach publicznych – roboty budowlane.
Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Zintegrowany system bezpieczeństwa portu lotniczego - przetarg ogłoszony

Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym dostawy, instalacji urządzeń i uruchomienienia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.

 

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP  w zamówieniach publicznych – dostawy.
 
Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Źródło: Materiały własne Spółki

Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w zakresie budowy ogrodzenia dla potrzeb Portu Loniczego Gdynia-Kosakowo.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP  w zamówieniach publicznych – roboty budowlane.
 
Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o.

 

Nadzór inwestorski nad budową terminala i budynku wielofunkcyjnego - przetarg ogłoszony

Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w zakresie nadzoru inwestorskiego nad budową terminala GA oraz budową budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych – usługi.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o.

Przetarg na bazę paliw ponownie ogłoszony

Szanowni Państwo,

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego dotyczącego dokumentacji projektowej dla bazy paliw Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo, Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo ponownie zaprasza do udziału w tym przetargu.

Szczegółowe informacje oraz warunki przetargu można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych – usługi.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o.

Wizualizacja obiektu od strony landside

Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych – roboty budowlane.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o.

Ruszył przetarg na Terminal GA!

Szanowni Państwo,

Reprezentując Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo, z przyjemnością chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w przetargu na budowę Terminala General Aviation.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych – roboty.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o.

Baza Paliw dla Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym dokumentacji projektowej dla bazy paliw Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych – usługi.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o.

fot. Marcin Żurawiecki
fot. Marcin Żurawiecki

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym rozbiórki schronohangaru samolotowego, wojskowych obiektów ziemnych wraz z niwelacją terenu.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych – usługi.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o.

fot. Marcin Żurawiecki
fot. Marcin Żurawiecki

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo ponownie zaprasza do udziału w postępowaniach przetargowych, ogłaszanych w ramach zamówień publicznych.

Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe w zakresie opracowania dokumenacji projektowej:

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Przebudowa nawierzchni płaszczyzny postoju samolotów

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o.

fot. Marcin Żurawiecki
fot. Marcin Żurawiecki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o unieważnieniu postępowań przetargowych dotyczących przedsięwzięć:

 • „Przebudowa nawierzchni płaszczyzny postoju samolotów" - szczegóły
 • „Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo" - szczegóły

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie postępowania przetargowe zostną ponownie ogłoszone. Zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o

fot. Marcin Żurawiecki
fot. Marcin Żurawiecki

Zarząd Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o  zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane w zakresie:

 • systemu świateł nawigacyjnych,
 • oznakowania pionowego,
 • instalacji elektroenergetycznej.

Szczegółowe informacje nt. prowadzonego postępowania można znaleźć tutaj lub w zakładce BIP w zamówieniach publicznych – roboty budowlane.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o

Zapraszamy do udziału w postępowaniach przetargowych!

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo serdecznie zaprasza do udziału w postępowaniach przetargowych, ogłaszanych w ramach zamówień publicznych.

Zachęcamy do częstych odwiedzin zakładki pt. Przetargi w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych postępowań.

Poniżej znajdują się bezpośrednie linki do aktualnie prowadzonych postępowań:

Budowa drogi wraz z rondami i parkingami oraz inst. wodociągowych, kan. sanitarnej, kan. wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kan. teletechnicznej

Przebudowa nawierzchni płaszczyzny postoju samolotów

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o

Zaprojektuj system bezpieczeństwa lotniska!

Zarząd Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o  ogłasza otwarcie postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na wykonanie dokumentacji technicznej zintegrowanego systemu bezpieczeństwa lotniska.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo składającego się z:

 1. Peryferyjnego systemu ochrony (na obwodnicy oraz powierzchni lotniska);
 2. Systemu sygnalizacji włamania i napadu
 3. Systemu kontroli dostępu;
 4. Systemu telewizji  CCTV;
 5. Centrum zarządzania;
 6. Okablowania strukturalnego (część pasywna i aktywna), wspólnego dla wszystkich systemów;
 7. Centralnego systemu zegarowego.

Szczegółowe  Informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu można znaleźć tutaj lub na stronie Spółki w zakładce BiP w panelu Zamówienia publiczne.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o

Informacje przetargowe dotyczące schronohangarów

W dniu 09 maja 2011 r. komisja przetargowa unieważniła przetarg pt. "Wykonanie projektu rozbiórki  schronohangarów samolotowych oraz ich rozbiórka", ze względów formalnych. Jednocześnie, Zarząd Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. ponownie zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w przetargu na wykonanie usługi pt. „Wykonanie projektu rozbiórki  schronohangarów samolotowych oraz ich rozbiórka".

Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są  tutaj lub na stronie Spółki w zakładce BiP w panelu Zamówienia publiczne.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o

Kolejny przetarg na lotnisku

Zarząd Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w przetargu na wykonanie usługi pt. „Wykonanie projektu rozbiórki  schronohangarów samolotowych oraz ich rozbiórka"

Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są tutaj lub na stronie Spółki w zakładce BiP w panelu Zamówienia publiczne.

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z  o. o

Przetarg Budynek Wielofunkcyjny

Szanowni Państwo,

kolejny etap  realizacji projektu budowy Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo dotyczy budowy budynku wielofunkcyjnego, który będzie przeznaczony dla służb odpowiedzialnych za bieżące utrzymanie lotniska.

Pragnę zaprosić Państwa do udziału w przetargu  dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej  o wartości do 387 000 euro dla zadania pod nazwą "Budowa budynku wielofunkcyjnego  Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.”

Powyższy przetarg  adresowany jest do Wykonawców, którzy mają doświadczenie w projektowaniu budynków użyteczności publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu u znajdą Państwo pod tym adresem lub na stronie internetowej airport.gdynia.pl w zakładce BIP.

Z poważaniem,

 

Janusz Stateczny

Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z  o. o

Budowa Terminala GA – komunikat

W dniu 04.11.2010 r. zakończono weryfikację wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej poprzedzającej wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości do 387.000 euro dla zadania p.n.: „Budowa terminala GA” dla Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.

Do dalszego udziału w Konkursie Zamawiający zaprosił następujących Uczestników:

 1. JSK ARCHITEKCI Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 B, 02-672 Warszawa,
 2. SK- PROJEKT Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 96/33, 
02-777 Warszawa,
 3. MERITUM Architekci – idea, projekt, realizacja Maciej Ulasiński, ul.Beniowskiego 54, 80-355 Gdańsk,
  KATARZYNA CZAJKO ARCHITEKT, Al. Grunwaldzka 480/12, 
80-309 Gdańsk,
 4. KURYŁOWICZ &ASSOCIATESS Sp. z o.o., ul. Berezyńska 25, 
03-908 Warszawa,
 5. ATI Architektura Technika Inwestycje Sp. z o.o., ul. Nutki 3, 
02-785 Warszawa,
 6. MONOLITH Pracownia Architektoniczna Tomasz Rochna, ul. Stefana Batorego 8/3, 80-251 Gdańsk,
  Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa

Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 10 grudnia 2010 roku.

Redakcja strony www.airport.gdynia.pl gratuluje udziału w konkursie. 

Konkurs - Budowa Terminala GA

Szanowni Państwo,

w związku z kolejnym etapem realizacji projektu budowy Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo pragnę zaprosić Państwa do udziału w konkursie dotyczącym opracowania koncepcji architektonicznej poprzedzającej wybór Wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej o wartości do 387 000 euro dla zadania pod nazwą "Budowa Terminala GA Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.”

Powyższy konkurs adresowany jest do Wykonawców, którzy mają doświadczenie w projektowaniu pasażerskich terminali lotniskowych lub budynków użyteczności publicznej realizowanych w technologii modułowej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo pod tym adresem lub na stronie internetowej airport.gdynia.pl w zakładce BIP.
Z poważaniem,

Janusz Stateczny
Prezes Zarządu

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

<p>Wizualizacja portu lotniczego Gdynia - Kosakowo, wersja koncepcyjna i wariantowa</p>

Kolejny krok do przodu. Tak można jednym zdaniem określić wydarzenie z 2 września 2009 roku. Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo ogłosiła przetarg na wykonanie planu generalnego lotniska wraz z aktualizacją.

- To niezbędny element harmonogramu przygotowań do EURO 2012 - mówi Janusz Stateczny, prezes Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. - Nasze lotnisko jest jednym z obiektów wspierających organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Aby zdążyć na czas pewne działania musimy prowadzić równolegle z oczekiwaniem na pismo z Ministerstwa Obrony Narodowej, które określi warunki przejęcia części lotniska od wojska.
Jednym z dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę lotniska jest decyzja z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Aby ją otrzymać niezbędny jest raport dotyczący wpływu oddziaływania przedsięwzięcia (planowanych zadań inwestycyjnych) na środowisko. Raport ten jest elementem planu generalnego lotniska. Stąd ogłoszenie przetargu na początku września. A wszystko, aby zdążyć na EURO 2012.