Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

Wybierz język

Wählen Sie Sprache

Select Language

Sélectionnez la langue

Selecciona Idioma

Выбор языка

Najlepsze inwestycje w infrastrukturę

10/N2011 21 N
Najlepsze inwestycje w infrastrukturę

Kosakowo utrzymuje pozycję lidera wśród gmin wiejskich na Pomorzu, pod względem inwestycji infrastrukturalnych – wynika z najnowszego rankingu tygodnika samorządu terytorialnego „Wspólnota”.

W rankingu pod uwagę brane były inwestycje samorządowe z lat 2008 – 2010 skierowane na rozwój infrastruktury technicznej, w tym m.in.  na transport (remonty i budowa dróg czy inwestowanie w tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym), gospodarkę komunalną (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczanie ścieków, oświetlenie) czy gospodarkę mieszkaniową. Dane, które eksperci wykorzystali podczas tworzenia rankingu zostały pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych Ministerstwa Finansów.
- Specyfiką wydatków inwestycyjnych jest ich zmienność w czasie. Rosną w trakcie realizowania znaczącej inwestycji, by potem na jakiś czas zmniejszyć się. Jest to zjawisko szczególnie widoczne w małych gminach – tłumaczą twórcy rankingu. - Zaznacza się także w naszym rankingu, mimo że posługujemy się średnimi z ostatnich trzech lat, co powinno zmniejszać amplitudę tego „falowania". Stąd większe i częstsze zmiany pozycji niż w większości pozostałych publikowanych we „Wspólnocie" rankingów.

Od kilku lat zestawienie wszystkich branych pod uwagę wydatków inwestycyjnych uzupełniane jest zestawieniem według wydatków środków własnych – to znaczy bez otrzymanych dotacji inwestycyjnych. Jak podkreślają twórcy rankingu - niektórzy samorządowcy sugerują, co prawda, że o prawdziwej aktywności władz lokalnych świadczą inwestycje finansowane ze środków własnych, a nie takie, w których jedyny wysiłek polegał na wychodzeniu dotacji. Jest to stwierdzenie dyskusyjne, ale faktem jest, że pominięcie dotacji znacznie więcej mówi nam o zdolności do samodzielnego generowania rozwoju.

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” ukazuje się od marca 1990 roku. Regularnie publikuje rankingi dotyczące wykorzystania środków zagranicznych, wydatków na administrację, zadłużenia a także na tabele najbogatszych samorządów, polityki podatkowej gmin czy sukcesów mijającej kadencji.

Autor: Tymon Kasprzewicz